COMECER

İtalya’da, üç iş Grup alanından oluşmaktadır:

İlaç

Birincil İlaç Üretimi, Dolgu Bitirme Üretimi, Ar-Ge, Laboratuar ve Hastane Eczacılığı, Aseptik Gıda İşleme ve Havacılık ve Yarı İletken

Radyopharma

Nükleer Tıp ve Radyokimya

Rejeneratif Tıp

Advanced Therapy laboratuvarları için yenilikçi FlexyCult inkübasyon sistemi de dahil olmak üzere Rejeneratif Tıp uygulamaları için özel çözümler.

Comecer, Nükleer Tıp’ta kullanılan radyoaktif maddelerin güvenli bir şekilde işlenmesi için operatörler için minimum maruz kalma, her türlü çalışma koşulunda toplam dekontaminasyon ve değiştirilemezlik sağlayan sistemleri ve ekipmanları tasarlar ve üretir.