FM-P2 MASKE

FFP2 MASKESİ FONNA KORUMALI KALIN

Solunum Projesi FFP2 ve FFP3 yüz maskeleri, Coronavirus SARS-COV-2’ ye karşı Almanya’ da üretilmiştir. Maskemiz benzersizdir ve dünya pazarındaki diğer tüm maskelerden farklıdır.

MEMATEC MASKE ÖZELLİKLER

 • İnsanların aerosollere ve partiküllere karşı kendini korumasının yanı sıra dışarıdan korunması da gelişimin ön planında yer alıyor.
 • Müşterilerimiz profesyonel kullanıcılardır. Hastane personeli, hemşirelik kuruluşları veya benzeri kurumlar maskeyi uzun süre takmak zorundadır.
 • En iyi giyme ve nefes alma rahatlığı temeldir.
 • Maske yapımız maksimum koruma sağlarken aynı zamanda rakipsiz solunum konforu sunar.
 • Maske patentlidir.
 • Kullanıcıyı aerosollere, partiküller ve virüslere karşı korur. En küçük parçacıkları ve aerosolleri filtreler.
 • Gözlüğünüz buğulanmaz.
 • Filtreden cilde doğrudan temas yok. Cilt dostu PET iletişim alanı.
 • Ayarlanabilir uzunlukta lastik bantlar.
 • Kısıtlama olmadan konuşun.
 • Maske geri dönüştürülebilir. Maske gövdesinin yeniden kullanımı. Kurtarılan granül, yeniden işlenerek yeni bir maske haline getirilebilir.
 • Filtre değiştirilebilir, maske değiştirilebilir, birkaç kez kullanılabilir.
 • 6 katmanlı filtre malzemesi ve aerosoller.
 • En iyi nefes alma konforu dinhalasyon ve ekshalasyon sırasında genişleyen filtre.

MEMATEC MASKE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

 • Minimum 94% aerosol filtrasyonu
 • Maximum 8% dahili sızıntı oranı ekshalasyon
 • Direnç: 160l/dak
 • Filtre geçirgenliği: 200Pa = 210l(m²/s)
 • Etkili filtre yüzeyi: 33.000mm²
 • EN 1827 Gereksinimlerine göre test edilmiştir

VİDEOLARBELGELER ve FİYAT LİSTESİ


MEMATEC PRODUCTS GMBH GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI:

1. KOŞULLARIN GEÇERLİLİĞİ - +
 • Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, aşağıda belirtilen genel teslimat koşulları tarafımızca sağlanan tüm teslimatlar ve hizmetler için geçerlidir. Müşterinin bu koşullara uymaması koşulları firmamızı bağlamaz. Teslimatların veya hizmetlerin kabulü – önceki itirazlara halel getirmeksizin – koşullarımızın kabulü anlamına gelir.
 • Şu anda geçerli olan sürümlerinde bulunan aşağıda belirtilen koşullar, bu koşulları ayrıca müşteriye göndermemiş veya yönlendirmemiş olsak bile, gelecekteki teslimatlarımız ve hizmetlerimiz için de geçerlidir.
 • Aşağıdaki Bölüm 6 (4), 10 (1), 13 (2) ve 15, müşterinin bir tüccar veya kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir kurum olmaması durumunda geçerli değildir.
 • Mematec Products GmbH (bundan böyle kısaca “Mematec” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan mal ve ürünlerin kabul edilmesi, ancak ilgili mal veya ürünlerle birlikte verilen kullanım talimatların ve bu Genel Hüküm ve Koşulların incelenmesinden sonra izin verilir.
 • Müşterinin, örneğin Sipariş formlarında veya diğer yazışmalarda listelenen genel hüküm ve koşulları veya diğer satın alma koşulları, Mematec önceden yazılı olarak kabul etmedikçe, Mematec ile yapılan sözleşmenin bir parçası olamaz.
2. TEKLİFLER, SİPARİŞLER - +
 • Tekliflerimiz bağlayıcı değildir.
 • Siparişler, yalnızca yazılı olarak onayladığımız takdirde bizim için bağlayıcıdır.
3. FİYATLAR - +
 • Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, fiyatlar Freiberg deposundan alınan navlun için geçerlidir. Yasal katma değer vergisi ayrıca hesaplanır.
 • Teslimatlarımızın ve hizmetlerimizin sözleşmenin imzalanmasından sonraki dört ay içinde sağlanamaması ve hammadde ve malzeme alım fiyatlarımızın, veya ücret ve maaşlarımızın, veya sözleşmenin imzalanmasından sonraki tarafımızca üstlenilmesi gereken diğer maliyetlerin değişmesi durumunda, fiyatlarımızı makul şekilde artırma hakkına sahibiz.
 • Ücretler, harçlar, gümrük vergileri, nakliye, seyahat masrafları ve/veya giderleri, sigorta, teslimat ve nakliye masrafları fiyata dahil değildir. Mematec, bunlar için müşteriye ayrıca fatura kesecektir.
4. ÖDEME KOŞULLARI - +
 • Ödemeler, faturada belirtilen süre içinde yapılacaktır.
 • Deutsche Bundesbank’ın geçerli faiz oranının %5 (yüzde beş) üzerinde, ancak en az %8 (yüzde sekiz) temerrüt faizi uygulama hakkına sahibiz.
 • Müşteri, ödemelerini tarafımızca belirtilen banka hesaplarına yapmak zorundadır. Sadece yazılı olarak yetkilendirildikleri takdirde, bizim tarafımızdan görevlendirilen personelimiz, senetler veya çekler de dahil olmak üzere, ödemeleri kabul etme hakkına sahiptir.
 • Senetleri ve çekleri kabul etme hakkımız saklıdır. Senet ve çekler sadece ödeme karşılığında kabul edilir. Müşteri, indirim ve tahsilat maliyetlerini üstlenir. Protestonun sürelerinden sorumlu değiliz.
 • Sonradan oluşan müşterinin ekonomik durumundaki bir yetersizlik nedeniyle ödeme gücü veya ödemeye istekliliği hakkında şüpheler varsa, veya müşteri ödeme talebini belirtilen süre içinde yerine getirmezse, yazılı olarak belirlenen makul süre içerisinde Sözleşmeden çekilme veya şüpheli tazminatlarımızın derhal nakit olarak ödenmesini talep etme hakkına sahibiz.
5. TAVSİYELER, BELGELER - +
 • Müşterinin sözleşme yapılırken ve ifa edilirken belirttiği açıklama ve tavsiyeleri, bilgimiz ve inancımız dahilinde ve herhangi bir özel ücret olmaksızın gerçekleştirilir.
 • Müşteriye sunulan belgeler bizim mülkiyetimizde kalır ve kesinlikle gizlilikle ele alınmalıdır. Yazılı onayımız olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya başka bir şekilde üçüncü şahısların kullanımına sunulamaz ve mutabık kalınan amaç dışında herhangi bir amaç için kullanılamazlar. Talebimiz üzerine, belgelerin derhal tarafımıza iade edilmesi gerekmektedir.
 • Müşteriye sunulan belgelerin içeriği, biz belgelerin içeriğini yazılı olarak bağlayıcı kabul etmedikçe, firmamız için bağlayıcı değildir.
6. SÜRELER - +
 • Teslimatlarımız ve hizmetlerimiz için kararlaştırılan son teslim tarihleri, sözleşmenin imzalanmasıyla başlar.
 • Malların fabrikamızdan veya depomuzdan teslim süresi dolmadan teslim alınması halinde, süreler karşılanmış sayılır. Malların sevkıyatının, müşterinin sorumlu olduğu nedenlerden dolayı ertelenmesi durumunda, veya teslim süresi dolmadan sevkiyata hazır olmamız halinde, teslim tarihleri karşılanmış sayılır.
 • Son teslim tarihlerine uyulması, alıcıya düşen yükümlülüklerin – özellikle kendisi tarafından hazırlanacak planların ve diğer belgelerin ibraz edilmesi, kendisi tarafından alınacak kamu ve özel izinlerin elde edilmesi ve bunlara uyulması – üzerinde anlaşmaya varılan ödeme koşulları ile gerektiği gibi ve zamanında yerine getirilmesini gerektirir. Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin müşteri tarafından usulüne uygun ve zamanında yerine getirilmemesi durumunda, sürelerin uygun bir şekilde uzatılması kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Teslimatlarımız ve hizmetlerimiz için son teslim tarihlerini kusurlu bir şekilde karşılamamışsak, müşteri bize yazılı olarak makul bir ek süre vermişse ve bu ek süre sonuçsuz olarak sona ermişse, sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.
7. NAKLİYE, PAKETLEME - +
 • Malların elimizden gelen en iyi şekilde gönderilmesini ayarlayacağız. Bu, özellikle nakliye komisyoncusu, nakliyeci veya gönderiyi yürütmek için başka şekilde atanan kişinin seçimi ve gönderi türünün seçimi için geçerlidir.
 • Müşterinin nakliye talimatları, yalnızca yazılı olarak onayladığımız takdirde bizim için bağlayıcıdır. Nakliye sigortasını sadece yazılı talep üzerine ve masrafları müşteriye ait olmak üzere uyguluyoruz.
 • Kısmi teslimatlara izin verilir.
 • Ürünün olağan ambalajının masraflarını üstleniriz. Müşteri, normal veya ek paketleme dışındaki maliyetleri üstlenir.
 • Teslimatın doğruluğuna ilişkin kusur bildirimleri veya diğer itirazlar, teslimatın alınmasından sonra en geç 10 gün içerisinde yazılı olarak derhal yapılmalıdır.
8. RİSKİN EL DEĞİŞTİRMESİ - +
 • Mallar fabrikamızdan veya depomuzdan çıkar çıkmaz risk müşteriye geçer. Malların sevkıyata hazır olması ve sevkiyatın bizim sorumlu olmadığımız nedenlerle ertelenmesi durumunda, müşteriye sevkıyata hazır olduğumuzu yazılı veya sözlü olarak bildirdiğimiz andan itibaren risk müşteriye geçer.
9. İADELER - +
 • Genellikle teslim edilen malları geri almak zorunda değiliz. Bizim için herhangi bir yükümlülük teşkil etmeyen iadeler ancak önceden yazılı onay alındıktan sonra kabul edilebilir. Ön koşul, malların yeni ve orijinal ambalajında olmasıdır. İadelerde masraf ve risk tamamen müşteriye aittir. Geri aldığımız mallar için bir alındı belgesi düzenlemekteyiz.
10. MÜLKİYETİ ELİNDE BULUNDURMA - +
 • Tarafımızdan teslim edilen malların ve tarafımızca işlenen ürünlerin (rezerve ürünler) mülkiyeti, müşterimiz ile olan ticari ilişkiden kaynaklanan mevcut veya gelecekteki haklarımız için tüm talepler sona erinceye veya yerine getirilinceye kadar saklı kalmaktadır. Teslim edilen mallara ilişkin mülkiyet hakkımız, çek veya senet ile ödemeyi aldıktan sonra bile yürürlükte kalır. Bu ödeme yöntemlerini yalnızca performans nedeniyle kabul ediyoruz. Mülkiyetin alıkonulması, yalnızca fatura tutarı nihai olarak hesaplarımızdan birine yatırıldığında veya son ödemeden sonra sona erer.
 • Müşteri, bizim için rezerve ürünlerin işlenmesini gerçekleştirir. Şayet müşteri, rezerve edilmiş ürünleri başka ürünler ile birlikte işlerse, yeni ortaya çıkacak ürünlerde, rezerve ürünlerin değerinin yeni ürünün değeri içerisindeki oranına uygun bir ortak mülkiyet hakkımız olur.
 • Müşteri, ihtiyatlı bir iş adamının özeniyle bizim için ayrılmış malları depolayacaktır.
 • Müşteri, ayrılmış malları yalnızca normal iş akışı içinde ve yalnızca mülkiyeti elinde bulundurarak yeniden satabilir.
 • Müşteri, şimdi veya gelecekte hakkımız olan tüm talepler için teminat olarak, kendi müşterisi ile ticari ilişkisinden kaynaklanabilecek her türlü ürünlerin yeniden satıştan doğan mülkiyeti muhafazaya tabi veya diğer herhangi bir yasal işlemden kaynaklanan tüm talep ve iddiaları firmamıza ulaştırmalıdır. Müşteri, mülkiyeti muhafazaya tabi malları diğer mallarla birlikte satarsa, satın alma bedeli alacağını, mülkiyeti muhafazaya tabi malların değeri kadar firmamıza temlik edecektir. Müşteri sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece, yukarıda belirtilen taleplerin devri sessiz devir olarak değerlendirilecektir. Müşteri, yukarıda belirtilen alacakları tahsil etmeye yetkilidir.
 • Müşteri, haklarımıza halel getirecek veya tehlikeye atacak rezerve ürünleri rehin veya başka bir şekilde elden çıkarma hakkına sahip değildir.
 • Müşteri, üçüncü şahıslar tarafından mülkiyetin elinde bulundurulması ile ilgili talepleri veya eylemleri için gerekli belgeleri teslim ederek, üçüncü şahıslar tarafından rezerve edilen mallara erişimini veya teminat olarak bize verilen talepleri derhal bildirmelidir. Müşteri, bir üçüncü şahıs itirazının masraflarını üstlenir.
 • Garantimizin değeri, taleplerimizin değerini %20′den (yüzde yirmiden) fazla aşarsa, müşteri garantinin kısmen serbest bırakılmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Mülkiyetin muhafazası, malların bulunduğu ülkenin kanunlarına göre geçerli değilse, mülkiyetin muhafazasına tekabül eden teminat kabul edilmiş sayılır. Bu güvenliğin sağlanması için müşterinin işbirliğinin gerekli olması halinde müşteri, masrafları kendisine ait olmak üzere tarafımızca talep edilen tüm önlemleri derhal almalıdır.
 • Müşteri, kamu hukuku kapsamında bir tüccar veya tüzel kişi veya kamu hukuku kapsamında özel bir kurum değil ise, mülkiyetin muhafazası (1. Paragraf) ve avans tahsisi (5. Paragraf) yalnızca Müşteri ile ticari ilişkimizden elde edilen ve hali hazırda sahip olunan hak taleplerini güvence altına almaya hizmet eder.
11. GARANTİ - +
 • Tarafımızdan sağlanan teslimatlar ve hizmetler için garanti, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, yasal hükümlere göre belirlenir. Mallar yalnızca, özellikle yazılı olarak belirlenmiş olduğunda garantili olarak kabul edilir.
 • Müşteri, bariz kusurları derhal, ürünlerin veya hizmetin teslim alınmasından itibaren en geç üç gün içinde yazılı olarak veya faks yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Daha sonra fark edilen kusurlar, derhal, en geç keşfedilmelerinden itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak veya faks yoluyla bildirilmelidir. Müşterinin tacir veya kamu hukuku kapsamında tüzel kişi veya kamu hukukuna göre özel bir kurum olmaması halinde, aşikar olmayan ayıplar için ihbar süresi yoktur. İlgili teknik standartlarda belirtilen sınırlar dahilinde, sözleşmeyle kararlaştırılan özelliklerden sapmalar kusur olarak kabul edilmez.
 • Garanti süresi 2 yıldır. Pil gibi sarf malzemeleri için garanti 6 aydır.
 • Kusur durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak teslimat/değiştirme hizmetini onarmak veya değiştirmekle yükümlüyüz. Müşteri, onarım veya değiştirme teslimat / değiştirme hizmeti başarısız olursa, kararlaştırılan fiyatta bir indirim talep etme veya sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Alıcının, özellikle maruz kalınan doğrudan veya dolaylı zararın tazmini için diğer talepleri hariç tutulmuştur.
 • Müşteri, düzenlemelerimize veya önerilerimize (örn. kullanım talimatları) uymadıysa, garanti talebinde bulunma hakkına sahip değildir. Aynısı, teslimatlarımızdaki veya hizmetlerimizdeki kusurların müşteri tarafından sağlanan talimatlara, tavsiyelere veya diğer bilgilere kadar izlenebilmesi durumunda da geçerlidir.
12. YÜKÜMLÜLÜKLER - +
 • Müşteri, yasal dayanak ne olursa olsun, sözleşmeden doğan, sözleşme öncesi veya yasal yükümlülüklerin ihlali nedeniyle bize veya vekil temsilcilerimize karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, bu yükümlülüklerin ihlali kasıt veya ağır ihmale dayanmadıkça. Sorumlu olduğumuz hizmetlerimizin gecikmesi veya imkansızlığı durumunda, müşterinin kamu hukuku uyarınca bir tüccar veya tüzel kişi veya kamu hukukuna göre özel bir fon olmaması durumunda, ilave sorumluluk ortadan kalkmaz. Ancak bu durumlarda sorumluluğumuz, satın alma fiyatının %50′sini (yüzde elli) aşmayan bir miktarla sınırlıdır.
 • Sözleşme, sözleşme öncesi veya yasal yükümlülüklerin ihlaline ilişkin sorumluluğumuz müşteri tarafından ağır ihmale dayandığı sürece, yalnızca sözleşmenin yapıldığı tarihte öngörülebilir zarardan ödenecek bedel kadar sorumluyuz.
13. MÜCBİR SEBEP - +
 • Taraflardan biri mücbir sebep halleri nedeniyle sözleşmeden doğan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getiremezse, diğer taraf yasal dayanak ne olursa olsun bundan herhangi bir hak elde edemez.
 • Mücbir sebep halleri nedeniyle teslimat ve hizmet süreleri karşılanamadığı takdirde, bu süreler buna göre uzatılır.
 • Mücbir sebep halleri arasında savaş, sivil kargaşa, terör eylemleri, el koyma veya diğer kamu otoritesi önlemleri, grevler, lokavtlar ve diğer iş uyuşmazlıkları, genel hammadde ve malzeme sıkıntısı, makine hasarı, makine arızası ve diğer operasyonel kesintiler, doğal olaylar veya diğerleri İlgili tarafın sorumlu olmadığı ve ancak makul olmayan harcamalarla ortadan kaldırılabilecek durumlar.
14. YARGILANMA MAKAMI - +
 • Her iki taraf için de yargı yeri Stuttgart’tır. Müşteriye başka bir yasal yargı yerinde dava açma hakkımız saklıdır.
15. UYGULANABİLİR KANUN - +
 • Taraflar arasındaki hukuki ilişkiler Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Uluslararası taşınır mal alımına ilişkin tek tip kanunun ve taşınır mallar için uluslararası satış sözleşmelerinin akdedilmesine ilişkin kanunun uygulanması hariçtir.
16. VERİLERİN KORUNMASI - +
 • Mematec, sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olduğu sürece, müşterinin envanter verilerini, fatura verilerini ve kullanım verilerini müşterinin açık rızası olmadan toplayabilir, işleyebilir ve kullanabilir. Diğer amaçlar için (örn. tanıtım, reklam, pazar araştırması), Mematec envanter verilerini işleyebilir veya kullanabilir ve ayrıca müşterinin onay vermesi veya yasalarca izin verilmesi koşuluyla üçüncü taraflara aktarabilir. Müşteriler, kendileri hakkında saklanan kişisel veriler hakkında istedikleri zaman ve ücretsiz olarak bilgi talep etme hakkına sahiptir. Bilgiler ayrıca müşterinin talebi üzerine elektronik olarak sağlanmalıdır. Ayrıca müşteri, yasal hükümler çerçevesinde verilerini düzeltme, bloke etme ve silme hakkına sahiptir. Ancak Mematec, uygun teknik ve organizasyonel önlemler aracılığıyla yetkisiz üçüncü şahısların dahili veri tabanlarına ne kavrayışa ne de kapsamlı erişime sahip olmadığını garanti eder..
17. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER - +
 • Yukarıda belirtilen şart ve koşullar, sözleşmenin imza tarihinden önce yapılan her türlü yazılı anlaşmaları geçersiz kılar ve işbu Sözleşme önceki tüm sözlü veya yazılı anlaşmaların yerine geçer.
 • Yukarıdaki koşulların herhangi bir hükmünün veya sözleşmenin akdedilmesi üzerine yapılan ek yazılı anlaşmaların geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi, kalan sözleşme anlaşmalarının geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar, etkisiz veya uygulanamaz bir hükmü, etkisiz veya uygulanamaz hükmün ekonomik sonucuna mümkün olduğunca yakın olan etkili veya uygulanabilir bir hükümle değiştirmekle yükümlüdür.
 • Yukarıdaki koşullarda yapılacak değişiklik ve ilaveler ile sözleşmenin akdedilmesi üzerine yapılan ek sözleşmelerin yazılı olarak yapılması zorunludur. Aynısı, yazılı formun gerekliliğinden kaynaklanan sapmalar için de geçerlidir.